Xem tử vi - xem bói - cách tìm tuổi vợ chồng, xem bói tuổi vợ chồng

Tìm tuổi vợ chồng

TÌM TUỔI VỢ CHỒNG

TUỔI TÝ

Giáp tý: Kiêm kỵ cưới gả vào năm Mẹo

Hạp với Can Kỷ, kị với Can Canh

Hợp các tuổi Sửu – Thìn – Thân, Kị các tuổi Mão – Ngọ – Mùi, các tuổi khác bình hòa

Bính tý: Kiêm kỵ cưới gả vào năm Mẹo

Hạp với Can Tân, kị với Can Nhâm

Hợp các tuổi Sửu – Thìn – Thân, Kị các tuổi Mão – Ngọ – Mùi, các tuổi khác bình hòa

Mậu tý: Kiêm kỵ cưới gả vào năm Mẹo

Hạp với Can Quý, kị với Can Giáp

Hợp các tuổi Sửu – Thìn – Thân, Kị các tuổi Mão – Ngọ – Mùi, các tuổi khác bình hòa

Canh tý:Kiêm kỵ cưới gả vào năm Mẹo

Hạp với Can Ất, kị với Can Bính

Hợp các tuổi Sửu – Thìn – Thân, Kị các tuổi Mão – Ngọ – Mùi, các tuổi khác bình hòa

Nhâm tý: Kiêm kỵ cưới gả vào năm Mẹo

Hạp với Can Đinh, kị với Can Mậu

Hợp các tuổi Sửu – Thìn – Thân, Kị các tuổi Mão – Ngọ – Mùi, các tuổi khác bình hòa

TUỔI SỬU

Ất sửu: Kiêm kỵ cưới gả vào năm Dần

Hãy cùng nhau xem tử vi , xem bói , bói tuổi

Tin mới hơn

Tin cũ hơn