Xem bói tuổi - Xem tuổi vợ chồng - Xem tuổi vợ chồng thế nào?(P1)

TUỔI NGỌCanh Ngọ:Kiêng kỵ cưới gả vào năm Dậu Hợp với Can Ất. Kị với Can Bính Hợp các tuổi Dần - Mùi - Tuất. Kị các tuổi Tị - Sửu - Tý, các tuổi khác bình hòa

 

XEM TUỔI VỢ CHỒNG (PHẦN II)

 

Nhâm Ngọ:Kiêng kỵ cưới gả vào năm Dậu

Hợp với Can Đinh. Kị với Can Mậu

Hợp các tuổi Dần - Mùi - Tuất. Kị các tuổi Tị - Sửu - Tý, các tuổi khác bình hòa

 

Giáp Ngọ:Kiêng kỵ cưới gả vào năm Dậu

Hợp với Can Kỷ. Kị với Can Canh

Hợp các tuổi Dần - Mùi - Tuất. Kị các tuổi Tị - Sửu - Tý, các tuổi khác bình hòa

 

Bính Ngọ:Kiêng kỵ cưới gả vào năm Dậu

Hợp với Can Tân. Kị với Can Nhâm

Hợp các tuổi Dần - Mùi - Tuất. Kị các tuổi Tị - Sửu - Tý, các tuổi khác bình hòa

 

Mậu Ngọ:Kiêng kỵ cưới gả vào năm Dậu

Hợp với Can Quý. Kị với Can Giáp

Hợp các tuổi Dần - Mùi - Tuất. Kị các tuổi Tị - Sửu - Tý, các tuổi khác bình hòa

 

XEM TUỔI MÙI

 

Tân Mùi:Kiêng kỵ cưới gả vào năm Thân

Hợp với Can Bính. Kị với Can Đinh

Hợp các tuổi Mão - Ngọ - Hợi. Kị các tuổi Tí - Sửu, các tuổi khác bình hòa

 

Quý Mùi:Kiêng kỵ cưới gả vào năm Thân

Hợp với Can Mậu. Kị với Can Kỷ

Hợp các tuổi Mão - Ngọ - Hợi. Kị các tuổi Tí - Sửu, các tuổi khác bình hòa

 

Ất Mùi:Kiêng kỵ cưới gả vào năm Thân

Hợp với Can Canh. Kị với Can Tân

Hợp các tuổi Mão - Ngọ - Hợi. Kị các tuổi Tí - Sửu, các tuổi khác bình hòa

 

Đinh Mùi:Kiêng kỵ cưới gả vào năm Thân

Hợp với Can Nhâm. Kị với Can Quý

Hợp các tuổi Mão - Ngọ - Hợi. Kị các tuổi Tí - Sửu, các tuổi khác bình hòa

 

Kỷ Mùi:Kiêng kỵ cưới gả vào năm Thân

Hợp với Can Giáp. Kị với Can Ất

Hợp các tuổi Mão - Ngọ - Hợi. Kị các tuổi Tí - Sửu, các tuổi khác bình hòa

 

XEM TUỔI THÂN

 

Nhâm Thân:Kiêng kỵ cưới gả vào năm Mùi

Hợp với Can Đinh, kị với Can Mậu

Hợp các tuổi Tí - Thìn. Kị các tuổi Dần - Hợi, các tuổi khác bình hòa

 

Giáp Thân:Kiêng kỵ cưới gả vào năm Mùi

Hợp với Can Kỷ. Kị với Can Canh

Hợp các tuổi Tí - Thìn. Kị các tuổi Dần - Hợi, các tuổi khác bình hòa

 

Bính Thân:Kiêng kỵ cưới gả vào năm Mùi

Hợp với Can Tân. Kị với Can Nhâm

Hợp các tuổi Tí - Thìn. Kị các tuổi Dần - Hợi, các tuổi khác bình hòa

 

Mậu Thân:Kiêng kỵ cưới gả vào năm Mùi

Hợp với Can Quý. Kị với Can Giáp

Hợp các tuổi Tí - Thìn. Kị các tuổi Dần - Hợi, các tuổi khác bình hòa

 

Canh Thân:Kiêng kỵ cưới gả vào năm Mùi

Hợp với Can Ất. Kị với Can Bính

Hợp các tuổi Tí - Thìn. Kị các tuổi Dần - Hợi, các tuổi khác bình hòa

Bạn có thể xem thêm bài tổng hợp: " Xem bói onlinebói toán onlinebói tình yêu" để tìm hiểu nhiều hơn về các kiểu Xem bói bạn nhé!

XEM TUỔI DẬU

 

Quý Dậu:Kiêng kỵ cưới gả vào năm Ngọ

Hợp với Can Mậu.Kị với Can Kỷ

Hợp các tuổi Sửu - Tị - Thìn. Kị các tuổi Mão - Dậu - Tuất, các tuổi khác bình hòa

 

Ất Dậu:Kiêng kỵ cưới gả vào năm Ngọ

Hợp với Can Canh.Kị với Can Tân

Hợp các tuổi Sửu - Tị - Thìn. Kị các tuổi Mão - Dậu - Tuất, các tuổi khác bình hòa

 

Đinh Dậu:Kiêng kỵ cưới gả vào năm Ngọ

Hợp với Can Nhaâm.Kị với Can Quý

Hợp các tuổi Sửu - Tị - Thìn. Kị các tuổi Mão - Dậu - Tuất, các tuổi khác bình hòa

 

Kỷ Dậu:Kiêng kỵ cưới gả vào năm Ngọ

Hợp với Can Giáp.Kị với Can Ất

Hợp các tuổi Sửu - Tị - Thìn. Kị các tuổi Mão - Dậu - Tuất, các tuổi khác bình hòa

 

Tân Dậu:Kiêng kỵ cưới gả vào năm Ngọ

Hợp với Can Bính. Kị với Can Đinh

Hợp các tuổi Sửu - Tị - Thìn. Kị các tuổi Mão - Dậu - Tuất, các tuổi khác bình hòa

XEM TUỔI SINH CON TUỔI TUẤT

 

 

Giáp Tuất:Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tỵ

Hợp với Can Kỷ.Kị với Can Canh

Hợp các tuổi Dần - Mão - Ngọ. Kị các tuổi Sửu - Thìn - Dậu, các tuổi khác bình hòa

 

Bính Tuất:Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tỵ

Hợp với Can Tân.Kị với Can Nhâm

Hợp các tuổi Dần - Mão - Ngọ. Kị các tuổi Sửu - Thìn - Dậu, các tuổi khác bình hòa

 

Mậu Tuất:Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tỵ

Hợp với Can Quý.Kị với Can Giáp

Hợp các tuổi Dần - Mão - Ngọ. Kị các tuổi Sửu - Thìn - Dậu, các tuổi khác bình hòa

 

Canh Tuất:Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tỵ

Hợp với Can Ất.Kị với Can Bính

Hợp các tuổi Dần - Mão - Ngọ. Kị các tuổi Sửu - Thìn - Dậu, các tuổi khác bình hòa

 

Nhâm Tuất:Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tỵ

Hợp với Can Đinh.Kị với Can Mậu

Hợp các tuổi Dần - Mão - Ngọ. Kị các tuổi Sửu - Thìn - Dậu, các tuổi khác bình hòa

 

XEM TUỔI HỢI

 

Ất Hợi:Kiêng kỵ cưới gả vào năm Thìn

Hợp với Can Canh.Kị với Can Tân

Hợp các tuổi Dần - Mão - Ngọ. Kị các tuổi Thìn - Thân - Hợi, các tuổi khác bình hòa

 

Đinh Hợi:Kiêng kỵ cưới gả vào năm Thìn

Hợp với Can Nhâm.Kị với Can Quý

Hợp các tuổi Dần - Mão - Ngọ. Kị các tuổi Thìn - Thân - Hợi, các tuổi khác bình hòa

 

Kỷ Hợi:Kiêng kỵ cưới gả vào năm Thìn

Hợp với Can Giáp.Kị với Can Ất

Hợp các tuổi Dần - Mão - Ngọ. Kị các tuổi Thìn - Thân - Hợi, các tuổi khác bình hòa

 

Tân Hợi:Kiêng kỵ cưới gả vào năm Thìn

Hợp với Can Bính.Kị với Can Đinh

Hợp các tuổi Dần - Mão - Ngọ. Kị các tuổi Thìn - Thân - Hợi, các tuổi khác bình hòa

 

Quý Hợi:Kiêng kỵ cưới gả vào năm Thìn

Hợp với Can Mậu. Kị với Can Kỷ

Hợp các tuổi Dần - Mão - Ngọ. Kị các tuổi Thìn - Thân - Hợi, các tuổi khác bình hòa

Tin mới hơn

Tin cũ hơn