TỬ VI - Tử vi 2013 - Xem tử vi năm 2013 -Xem tử vi hàng ngày

Tử vi trọn đời - xem tử vi trọn đời tuổi thân năm 2012, tử vi trọn đời tuổi thân

Người tuổi Thân có khuynh hướng ưa chuộng cuộc sống ồn ào tấp nập nơi thành thị, và không chịu được cảnh hiu quạnh, tẻ nhạt nơi thôn quê. Năm 2012 là năm tỏa sáng đối với những người tuổi thân làm trong lĩnh vực nghệ thuật.

Tử vi trọn đời - xem tử vi trọn đời tuổi dậu năm 2012, tử vi trọn đời tuổi dậu

Những người tuổi Dậu thường là những người cứng rắn, kiên cường, ý chí mạnh mẽ, họ cũng là những người khá nóng nảy và không có tính kiên trì. Năm nay người tuổi Dậu thành công lớn trong kinh doanh.

Tử vi trọn đời - xem tử vi trọn đời tuổi tuất năm 2012, tử vi trọn đời tuổi tuất

Những người tuổi Tuất thường là những người rất tốt bụng, họ luôn nghĩ cho người khác hơn là nghĩ cho bản thân.

Tử vi trọn đời - xem tử vi trọn đời tuổi hợi năm 2012, tử vi trọn đời tuổi hợi

Người tuổi Hợi tính tình trầm lặng, chắc chắn, cương nghị, lòng dạ hiền lương, đôn hậu, không nề hà ngại khó và luôn dốc hết sức mình để hoàn thành công. Năm nay người tuổi Hợi sẽ sống trong màu hồng.

Pages