TỬ VI - Tử vi 2013 - Xem tử vi năm 2013 -Xem tử vi hàng ngày

Xem tuổi xông đất đầu năm 2013 cho người sinh năm 1974 Giáp Dần

Tục lệ xông đất đã có lâu đời ở Việt Nam. Ngay sau thời khắc giao thừa, bất cứ người nào bước từ ngoài vào nhà với lời chúc năm mới được coi là đã xông đất cho gia chủ.

Xem tuổi xông nhà năm 2013 cho người sinh năm 1973 Quý Sửu

Tục lệ xông đất đã có lâu đời ở Việt Nam. Ngay sau thời khắc giao thừa, bất cứ người nào bước từ ngoài vào nhà với lời chúc năm mới được coi là đã xông đất cho gia chủ.

Xem tuổi xông nhà xông đất năm 2013 cho tuổi Nhâm Tý 1972

Tục lệ xông đất đã có lâu đời ở Việt Nam. Ngay sau thời khắc giao thừa, bất cứ người nào bước từ ngoài vào nhà với lời chúc năm mới được coi là đã xông đất cho gia chủ.

Chọn tuổi xông nhà năm 2013 cho người sinh năm 1971 Tân Hợi

Tục lệ xông đất đã có lâu đời ở Việt Nam. Ngay sau thời khắc giao thừa, bất cứ người nào bước từ ngoài vào nhà với lời chúc năm mới được coi là đã xông đất cho gia chủ.

Xem tuổi xông nhà năm 2013 cho người sinh năm 1970 Canh Tuất

Gia chủ sinh năm Canh Tuất, nên chọn người xông đất theo hướng dẫn sau:

Xem tuổi xông nhà đầu năm 2013 cho người sinh năm 1969 Kỷ Dậu

Gia chủ sinh năm Kỷ Dậu, nên chọn người xông đất theo hướng dẫn sau:

Xem tuổi xông nhà đầu năm 2013 cho tuổi Mậu thân 1968

Tục lệ xông đất đã có lâu đời ở Việt Nam. Ngay sau thời khắc giao thừa, bất cứ người nào bước từ ngoài vào nhà với lời chúc năm mới được coi là đã xông đất cho gia chủ.

Chọn tuổi xông nhà năm 2013 cho người sinh năm 1958 Mậu Tuất

Tục lệ xông đất đã có lâu đời ở Việt Nam. Ngay sau thời khắc giao thừa, bất cứ người nào bước từ ngoài vào nhà với lời chúc năm mới được coi là đã xông đất cho gia chủ.

Chọn tuổi xông nhà năm 2013 cho người sinh năm 1957 Đinh Dậu

Tục lệ xông đất đã có lâu đời ở Việt Nam. Ngay sau thời khắc giao thừa, bất cứ người nào bước từ ngoài vào nhà với lời chúc năm mới được coi là đã xông đất cho gia chủ.

Người sinh năm 1966 Bính Ngọ thì chọ tuổi nào xông nhà năm 2013 thì tốt?

Khách xông nhà đẹp nhất với gia chủ sinh năm 1966 Bính Ngọ là người tuổi Tân Mùi 1931 hoặc 1991. Gia chủ Bính Ngọ năm nay kỵ chọn người xông nhà tuổi Canh Tý 1960, Nhâm Tý 1972...

Pages