TỬ VI - Tử vi 2013 - Xem tử vi năm 2013 -Xem tử vi hàng ngày

Chọn tuổi xông nhà năm 2013 cho người sinh năm 1984 Giáp Tý

Tục lệ xông đất đã có lâu đời ở Việt Nam. Ngay sau thời khắc giao thừa, bất cứ người nào bước từ ngoài vào nhà với lời chúc năm mới được coi là đã xông đất cho gia chủ.

Chọn tuổi xông nhà năm 2013 cho tuổi Quý Hợi 1983

Tục lệ xông đất đã có lâu đời ở Việt Nam. Ngay sau thời khắc giao thừa, bất cứ người nào bước từ ngoài vào nhà với lời chúc năm mới được coi là đã xông đất cho gia chủ.

Xem tuổi xông đất năm 2013 cho người sinh năm 1982 Nhâm Tuất

Gia chủ sinh năm Nhâm Tuất, nên chọn người xông đất theo hướng dẫn sau:

Chọn tuổi xông nhà năm 2013 cho người sinh năm 1981 Tân Dậu

Gia chủ sinh năm Tân Dậu, nên chọn người xông đất theo hướng dẫn sau:

Chọn tuổi xông đất năm 2013 cho người sinh năm 1980 tuổi Canh Thân

Gia chủ sinh năm Canh Thân, nên chọn người xông đất theo hướng dẫn sau:

Chọn tuổi xông nhà năm 2013 cho người sinh năm 1979 Kỷ Mùi

Gia chủ sinh năm Kỷ Mùi, nên chọn người xông đất theo hướng dẫn sau:

Chọn tuổi xông đất năm 2013 cho người sinh năm 1978 Mậu Ngọ

Gia chủ sinh năm Mậu Ngọ, nên chọn người xông đất theo hướng dẫn sau:

Xem tuổi xông nhà xông đất năm 2013 cho người sinh năm 1977 Đinh Tỵ

Tục lệ xông đất đã có lâu đời ở Việt Nam. Ngay sau thời khắc giao thừa, bất cứ người nào bước từ ngoài vào nhà với lời chúc năm mới được coi là đã xông đất cho gia chủ.

Chọn tuổi xông nhà, xông đất cho tuổi Bính Thìn 1976 năm 2013

Tục lệ xông đất đã có lâu đời ở Việt Nam. Ngay sau thời khắc giao thừa, bất cứ người nào bước từ ngoài vào nhà với lời chúc năm mới được coi là đã xông đất cho gia chủ.

Chọn tuổi xông đất năm 2013 cho người sinh năm 1975 Ất Mão

Tục lệ xông đất đã có lâu đời ở Việt Nam. Ngay sau thời khắc giao thừa, bất cứ người nào bước từ ngoài vào nhà với lời chúc năm mới được coi là đã xông đất cho gia chủ.

Pages