Tử vi 2013

TỬ VI 2013 - Tu vi 2013 - Xem tử vi 2013- Xem tử vi năm 2013

Chọn tuổi xông đất năm 2013 cho người sinh năm 1978 Mậu Ngọ

Gia chủ sinh năm Mậu Ngọ, nên chọn người xông đất theo hướng dẫn sau:

Xem tuổi xông nhà xông đất năm 2013 cho người sinh năm 1977 Đinh Tỵ

Tục lệ xông đất đã có lâu đời ở Việt Nam. Ngay sau thời khắc giao thừa, bất cứ người nào bước từ ngoài vào nhà với lời chúc năm mới được coi là đã xông đất cho gia chủ.

Chọn tuổi xông nhà, xông đất cho tuổi Bính Thìn 1976 năm 2013

Tục lệ xông đất đã có lâu đời ở Việt Nam. Ngay sau thời khắc giao thừa, bất cứ người nào bước từ ngoài vào nhà với lời chúc năm mới được coi là đã xông đất cho gia chủ.

Chọn tuổi xông đất năm 2013 cho người sinh năm 1975 Ất Mão

Tục lệ xông đất đã có lâu đời ở Việt Nam. Ngay sau thời khắc giao thừa, bất cứ người nào bước từ ngoài vào nhà với lời chúc năm mới được coi là đã xông đất cho gia chủ.

Xem tuổi xông đất đầu năm 2013 cho người sinh năm 1974 Giáp Dần

Tục lệ xông đất đã có lâu đời ở Việt Nam. Ngay sau thời khắc giao thừa, bất cứ người nào bước từ ngoài vào nhà với lời chúc năm mới được coi là đã xông đất cho gia chủ.

Xem tuổi xông nhà năm 2013 cho người sinh năm 1973 Quý Sửu

Tục lệ xông đất đã có lâu đời ở Việt Nam. Ngay sau thời khắc giao thừa, bất cứ người nào bước từ ngoài vào nhà với lời chúc năm mới được coi là đã xông đất cho gia chủ.

Xem tuổi xông nhà xông đất năm 2013 cho tuổi Nhâm Tý 1972

Tục lệ xông đất đã có lâu đời ở Việt Nam. Ngay sau thời khắc giao thừa, bất cứ người nào bước từ ngoài vào nhà với lời chúc năm mới được coi là đã xông đất cho gia chủ.

Chọn tuổi xông nhà năm 2013 cho người sinh năm 1971 Tân Hợi

Tục lệ xông đất đã có lâu đời ở Việt Nam. Ngay sau thời khắc giao thừa, bất cứ người nào bước từ ngoài vào nhà với lời chúc năm mới được coi là đã xông đất cho gia chủ.

Xem tuổi xông nhà năm 2013 cho người sinh năm 1970 Canh Tuất

Gia chủ sinh năm Canh Tuất, nên chọn người xông đất theo hướng dẫn sau:

Xem tuổi xông nhà đầu năm 2013 cho người sinh năm 1969 Kỷ Dậu

Gia chủ sinh năm Kỷ Dậu, nên chọn người xông đất theo hướng dẫn sau:

Pages

Subscribe to RSS - Tử vi 2013