Xem tuổi xông đất năm 2013 cho người sinh năm 1982 Nhâm Tuất

Gia chủ sinh năm Nhâm Tuất, nên chọn người xông đất theo hướng dẫn sau:

- Tuổi xông đất tốt nhất: 1987 (Đinh Mão); 

- Tuổi xông đất tương đối tốt: 1930 (Canh Ngọ); 1939 (Kỷ Mão); 1942 (Nhâm Ngọ); 1950 (Canh Dần); 1951 (Tân Mão); 1954 (Giáp Ngọ); 1962 (Nhâm Dần); 1963 (Quý Mão); 1974 (Giáp Dần); 1975 (Ất Mão); 1987 (Đinh Mão); 1990 (Canh Ngọ); 1999 (Kỷ Mão); 2002 (Nhâm Ngọ); 2010 (Canh Dần); 2011 (Tân Mão); 

Bạn có thể xem thêm bài tổng hợp: " Bói tử vi , Tử vi trọn đời , Tử vi 2013"

- Tuổi tuyệt đối kỵ xông đất: 1940 (Canh Thìn); 1952 (Nhâm Thìn); 1964 (Giáp Thìn); 1976 (Bính Thìn); 1988 (Mậu Thìn); 2000 (Canh Thìn); 2012 (Nhâm Thìn); 

- Đặc biệt kỵ nhất các tuổi: 1976 (Bính Thìn); 1988 (Mậu Thìn); 

- Các tuổi còn lại xông đất cũng được, không tốt cũng không xấu.