admin's picture
admin

Hợp tuổi , có ai tin chuyện hợp tuổi không?

Em buồn quá! Em và anh ý yêu nhau 3 năm rồi, mọi người trong họ ai cũng muốn biết mặt nhưng vì em ở HN còn anh í ở NB, vừa ra trường và đang gắng tìm công việc tại HN. Bác em xem tuổi nói tuổi tụi em khắc nhau (em 88, anh í 85- Kim khắc Mộc - Thìn + Sửu = Tứ hành xung) nếu lấy nhau thì tiền kiếm được cũng trôi đi hết nên đừng tính chuyện xa xôi. Hix. Anh ý thì không tin, anh ý có bố xem cho lại bảo em và anh í có thể lấy nhau được Mong các bác chia sẻ cùng em.

Ngày gửi:
3032 reads