admin's picture
admin

Nhà kẹp giữa hai nhà hóa giải như thế nào?

Trên mảnh đất của ông bà, làm 3 ngôi nhà. Nhà tôi ở giữa còn 2 nhà bên cạnh là của em tôi và anh tôi. Như vậy có tốt không. Nếu không tốt thì tôi phải làm như thế nào?. Cảm ơn!

Ngày gửi:
1754 reads