admin's picture
admin

Có nên chọn giờ để sinh con không?

Nhờ các chuyên gia xem giúp :

Tôi sinh năm 1981 vợ tôi sinh năm 1988. Đầu tháng 6 dương là vợ tôi sinh. Siêu âm họ kết luộn là thai con trai ngược . Tôi muốn mổ đẻ cho vợ tôi vào ngày 8 hoặc 9 tháng 6 dương ( Tức 19 -20 ÂL ).

Xin các chuyên gia xem giúp giờ sinh trong 2 ngày đó ! 

Tôi xin cảm ơn !

Ngày gửi:
2177 reads