admin's picture
admin

Có nên nói chuyện tiền bạc của mình cho bạn gái biết không?

tôi dần trở thành môt người nợ tiền bạc của bạn bè để chi trả cho tiền đi chơi và tiền điên thoại hàng tháng 
tôi có nên nói chuyện này với bạn gái ko đây nếu nói ra bạn gái co nghĩ tôi là người keo kẹt ko nhỉ

Ngày gửi:
1409 reads